Varukorgen är tom (0,00 SEK)
 • Varukorgen är tom

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Registeransvarig

Ultracom AB

Org.nummer: 559088-7211

Sales@ultracom.se

Registernamn

Registerbeskrivning för Ultracom AB:s nätbutik

Ändamål för behandling av personuppgifter

Den registrerades personuppgifter behandlas för underhåll, hantering, utveckling och analys av kund- och/eller medlemsrelationer; fakturering och indrivning; produktion, tillhandahållande, planering, analys, statistikförande, utveckling, uppföljning och missbrukskontroll av tjänster och produkter; direktreklam och -marknadsföring, marknadsundersökningar och reklamtävlingar. Identifieringsuppgifter inom telekommunikation lagras för fakturering och behandlas endast på det sätt som föreskrivs i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). Övriga identifieringsuppgifter behandlas inom ramen för det som tillåts och föreskrivs i personuppgiftslagen.

Registrets innehåll

Registret innehåller följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Beställningsuppgifter
 • Koder för spårning av beställningar

Registret kan även innehålla följande uppgifter:

 • Telefonnummer
 • Beställningskod för programvara
 • Telefonnummer länkat till beställningskod för programvara
 • Beställningshistorik i beställningskod för programvara
 • GPS-enheter länkade till beställningskod för programvara
 • Telefonnummer för GPS-enheter länkade till beställningskod för programvara

Källor som i regel används för registret

Nätbutik och tillhörande system samt marknadsföringskampanjer. Uppgifter som den registrerade har lämnat själv och uppgifter som skapas automatiskt när tjänsten används. Uppgifter som skapas hos registeransvarig vid tillhandahållande och underhåll av tjänsten samt uppgifter från eventuella externa tjänsteleverantörer.

Vart uppgifter i regel lämnas ut

Registeransvarig kan lämna ut kundinformation inom ramen för gällande lagstiftning.

Registeransvarig kan behandla och lämna ut personuppgifter för direktmarknadsföring, om den registrerade inte har förbjudit detta.

Registeransvarig lämnar ut uppgifter till bolag inom samma ekonomiska intressegruppering. Beroende på den tekniska implementeringen av databehandlingen kan en del personuppgifter fysiskt finnas på externa underleverantörers servrar och då behandlas dessa via tekniska driftanslutningar. Uppgifter lämnas ut till tredje parter, t.ex. för teknisk administration av nätbutiken samt köp/länkning av digitala produkter till kundens programvarukonto. (t.ex. administration av server- eller nätbutikplattormen).

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av sina personuppgifter för direktmarknadsföring genom att meddela detta till Ultracom Oy:s kundtjänst.

Uppgifter kan lämnas ut till registrerade personer för kontroll av de egna uppgifterna. På begäran kan uppgifter avregistreras från systemet.

Principer för registerskydd

Registerbehörighet kräver en användaridentitet som beviljats av kunddatabasens administratör. Administratören fastställer även vilken behörighetsnivå användaren beviljas. För att starta applikationen krävs ett personligt lösenord.